Afsluttet – Sekretariatschef til Odense & Co

Ansøgningsfrist er passeret

STILLINGEN
Med reference til stadsdirektøren og Odense Kommunes Økonomiudvalg får sekretariatschefen ansvaret for udmøntning af vækstpolitikkens handlingskatalog, hvor en af hovedopgaverne bliver implementering af kommunens erhvervs- og vækstpolitik.

Da der er et tydeligt element af kommerciel ledelse og forretningsudvikling i stillingen, skal den nye sekretariatschef kunne matche de vækst- og erhvervsudviklingsopgaver, som Odense Kommune står overfor. Det er endvidere vigtigt, at den nye chef kan håndtere og navigere i en vanskelig politisk kontekst med mange interne og eksterne politiske interessenter.

Sekretariatschefen skal sikre, at det strategiske fokus udvikles og fastholdes for derigennem at styre, fastholde og eksekvere vedtagne mål som politikker og strategier indeholder.
Samtidig skal sekretariatschefen gå foran i facilitering og koordinering i forhold til en kompleks virkelighed med mange snitflader og interessenter.

Det er vigtigt, at sekretariatschefen får skabt en partnerskabsplatform gennem identifikation af strategiske samarbejdspartnere og derigennem formulerer mål og strategier for implementering af vækstpolitikkens realisering. I den forbindelse er det sekretariatschefens ansvar at sikre, at der skabes klare snitflader i forhold til de forskellige interessenters indsatser, således at man via den strategiske partnerskabsplatform supplerer hinandens aktiviteter og derved styrker både den enkelte institution og den samlede indsats.

Da Odense&Co er en nyetableret organisation, skal sekretariatschefen have fokus på udvikling af organisationen, dens kompetencer og performance, så den styrkes i sin erhvervsmæssige tænkning og strategiske kompetencer.
Klare mål, opfølgning og feedback på business cases og performance bliver en væsentlig del af kulturen hos Odense&Co.

Med Odense Kommunes ambitiøse satsning på vækst og udvikling, herunder etablering af ”Partnerskabet for Vækst” i Odense&Co, kræver det en yderst resultatorienteret lederprofil.
En lederprofil der evner at navigere i både en offentlig og privat verden, som både er strategisk og operationel i sin performance.

Organisatorisk har Odense&Co’s stab været under opbygning og etablering i det meste af 2014. Enheden tæller pr. august 2014 10 medarbejdere herunder medarbejdere med leder- og projektlederfunktion.
Odense&Co’s personale og opgaveportefølje er forankret under Økonomiudvalget i Odense Kommune. Sekretariatschefen referer til stadsdirektøren.

KANDIDATEN
Sekretariatschefen får ansvaret for udmøntning og implementering af kommunens erhvervs- og vækstpolitiske handlingskatalog inden for de fem indsatsområder, herunder:
•    Udarbejde og implementere strategi med fokus på mål, opfølgning og resultater
•    Sikre at Odense&Co sætter et markant aftryk på den erhvervsmæssige udvikling i Odense
•    Sikre styring og eksekvering af vedtagne politikker og strategier
•    Sikre et effektivt sekretariat til betjening af partnerskab og politikere
•    Udvikling og optimering af ledelsesrapportering og arbejdsprocesser
•    Være ansvarlig for budgetter og økonomistyring
•    Ledelse af organisationens godt 10 medarbejdere

Faglige kompetencer og erfaring:
•    Uddannelse på kandidatniveau
•    Flere års ledererfaring fra offentlig eller halvoffentlig organisation
•    Erfaring med komplekse strategiske udviklingsopgaver
•    En solid værktøjskasse/erfaring i forhold til politik- og strategiudvikling samt implementering
•    God erfaring med strategisk kommunikation, mestrer det både internt og eksternt

Personlige kompetencer:
•    En målrettet lederstil og gennemslagskraft med henblik på at holde organisationens fokus
•    Gode evner til samarbejde i netværk med mange interessenter og i en kompleks virkelighed
•    Stærke analytiske evner, der sikrer en målrettet og handlekraftig tilgang
•    Troværdighed som leder samt evne til at skabe tillid og respekt om sin person

ANSÆTTELSESVILKÅR
Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. december 2014 eller efter aftale. Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2014 kl. 9.00.

1. samtalerunde afvikles i uge 41 / 42 efter nærmere aftale.
2. samtalerunde afvikles den 21. oktober 2014 fra kl. 12.
Samtalerne foregår i Odense.
Forud for en 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personassessment samt oplyse referencer.

ANSØGNING
Er du interesseret i ovenstående stilling, bedes du sende dit CV til sd@confidencesearch.dk
For yderligere information bedes du kontakte:
Jan Mathorne, Executive Headhunter
Mobil: +45 2787 9456 og email: jma@confidencesearch.dk

Comments are closed.